Вход  

   
   

Реклама  

   

Някои гадатели смятат, че миналите събития са изра­зени във фигурите вляво на дръжката, а бъдещите -вдясно. По-често обаче времето се разпределя верти­кално. Събитията от настоящето или от близкото бъ­деще са около горния ръб, а по-далечно бъдеще е отра­зено откъм дъното. Дъното на чашата е наистина „дъ­но" и показва лошата съдба.

Помнете, че трябва да вземате предвид размерите, пропорциите, местоположението и яснотата на фигур­ките. Важна е цялата комбинация от знаци - те не трябва да се тълкуват поотделно. Както и при много други форми на предсказване на бъдещето, вашето тълкуване трябва да се отнася до цялата картина, а не само до отделни нейни части.

Не се притеснявайте, ако първоначално не можете да различите фигурите и имате трудности с откриването им. Смята се, че ако позволите на ума да се рее свобод­но и се оставите на интуицията и въображението си, скоро ще почувствате как възприятието ви се изостря и обогатява.

Разположение на фигурите в чашата

A. Настояще или близко бъдеще.
Б. По-отдалечен период от време.

B. Сектор на нещастие.

Г. Този, на когото се гледа.

Д. Нещо си отива.

Е. Нещо се задава.

cups2

 


А

Айсберг. Опасност.

Алигатор. Измяна, подлост, злополука.

Ангел. Добри новини.

Арка. Пътуване в чужбина, женитба.

Арфа. Хармония в любовта.

Асо каро. Настояще.

Асо купа. Щастие.

Асо пика. Голяма сграда.

Асо спатия. Писмо.


б

Балон. Кратковременни притеснения.

Барабан. Скандал, клюка, нова работа, спорове. Бастун. Посетител.

Бебе. Поредица от малки тревоги.

Белезници. Предстоящи неприятности.

Бесилка. Провал в обществото, враговете са обър­кани.

Бик. Свади, враждебност. Боб. Бедност.

Ботуш. Постижение, защита от болка. Ако сочи на обратната страна на дръжката - уволнение. Скъсан -провал.

Брава. Пречки по пътя.

Брадва. Трудностите и неприятностите ще бъдат пре­одолени.

Бръмбар. Скандал, трудна задача. Бръснач. Свади, раздяла.

Бръшлянов лист. Надежден приятел. Букет. Любов и щастие.

Бумеранг. Измяна, подлост, завист. Буре. Тържество, забава.

Бутилка. Една бутилка - удоволствие, няколко бутил­ки - болест.

Бюро. Писмо, с добри новини.


в

Ваза. Приятел в нужда. Вана. Разочарование.

Везни. Съдебен процес. Уравновесени - справедли­вост, неуравновесени - несправедливост.

Венец. Предстоящо щастие.

Верига. Годеж или женитба.

Ветрило. Флирт, неблагоразумие.

Ветропоказател. Трудност, нерешителност.

Вила за сено. Свади.

Вилица. Неискрен приятел, ласкател.

Влечуги. Подъл приятел.

Водопад. Благоденствие.

Врата. Странно произшествие.

Вулкан. Необуздани емоции.

Вълк. Ревност, егоизъм.

Въпросителна. Колебание, предпазливост.

Вятърна мелница. Успех в бизнеса, постигнат по-ско­ро чрез усърдна работа, чрез ум.Г

 

Гайда. Разочарование.

Гарван. Лоши новини.

Гирлянда. Успех, големи почести.

Глава. Нови възможности.

Глезен. Нестабилност.

Гнездо. Хармония и обич вкъщи.

Гондола. Романтика, пътешествие.

Градински валяк. Предстоят трудности.

Грамофон. Удоволствие.

Гребен. Измама, неискрен приятел, малка тревога, помощ в трудности.

Гребло. Бъдете организиран.

Гривна. Предстояща женитба.

Грозде. Щастие.

Гъба. Растеж, трудности. Близо до дръжката на чаша­та - къща в провинцията.

Гълъб. Легнал - търговията потръгва, летящ - важни новини.

Гълъбче. Щастлива съдба.

Гърне. Служба на обществото.

Гъски. Покани, неочаквани посетители.

 


 

Д

 

  • Детелина (трилистна). Добър късмет, сбъдване на желание.
  • Детелина (четирилистна). Благоденствие.
  • Добитък. Благоденствие.
  • Дъб. Щастлива съдба.
  • Дъга след дъжд. Щастие, напредък.
  • Дъга (фигура). Лошо здраве, злополука.
  • Дърво. Промяна към по-добро, осъществяване на ам­бициите. Заобиколено от точки - съдбата ще ви отведе в провинцията.
  • Дявол. Влияние на зли сили.

 


Е

Бднорог. Тайна женитба.

Ела. Успех в изкуството. Колкото по-високо е дървото, толкова по-добре.

Елен. Спор или свада.


ж

 

Жаба. Успех след смяна на дома или работата, не се перчете.

Жаба (крастава). Пазете се от ласкателство.

Железопътна линия. Дълго пътуване.

Жена. Удоволствие.

Жираф. Мисли, преди да говориш.

Жокей. Спекулация.

Жълъд. Успех. Ако е близо до горния ръб на чашата -финансов успех, около средата - добро здраве, близо до дъното - добър знак за здравето или финансите.

 


з

Завеса. Тайна.

Заек (див). Плахост, боязливост, новини от приятел. Заек (питомен). Плахост, бъдете смел.

Замък. Финансова печалба чрез женитба, човек със силен характер, който ще стане забележителност. Звезда. Добро здраве, щастие. Петолъчна звезда - доб­ра съдба, осмолъчна звезда - злополуки, поражения, пет звезди на едно място - успех без щастие, седем звезди - мъка.

Звяр. Ужас.

Зебра. Отвъдморски приключения, неуреден живот. Зеленчуци. Нещастие, последвано от задоволство. Зелка. Ревност причинява проблем в работата.

Змей. Непредвидени промени, неприятности.

Змия. Омраза, враг.


и

 

Игла. Възхищение.

Инициали. Обикновено на хора, които познавате. Ако са близо до триъгълник - инициали на непознати.


к

Камбана. Неочаквани новини. Близо до горния ръб на

чашата - повишение, близо до дъното - тъжни новини,

две камбани - радост, няколко камбани - женитба.

Камбанария. Отлагане, лош късмет.

Камила. Полезни новини.

Кана. Добро положение, добро здраве.

Каруца. Успех в бизнеса.

Каскет. Предстоят неприятности - внимавайте.

Катарама. Задават се разочарования.

Катедрала. Край на тревогите.

Катерица. Благоденствие след трудни времена/

Катинар. Отворен - изненада, затворен - предупреж­дение.

Кафеник. Лека болест.

Качулат папагал, какаду. Неприятности сред приятели.

Квадрат. Символ на защита, спокойствие, мир. Или обратното - ограничения, пречки.

Кенгуру. Хармония вкъщи.

Кинжал. Прибързаност, предстояща опасност, враго­ве кроят заговор.

Кит. Успех в бизнеса.

Китара. Щастие в любовта.

Клетка. Предложение.

Клетка за птица. Пречки, свади.

Клонче. С листа - раждане, без листа - разочарование.

Ключ. Нови възможности, отварят се врати. Кръсто­сани ключове - успех, два ключа близо до дъното -грабеж.

Ключалка. Пазете се от лекомислен.

Книга. Отворена - очакват ви действия във връзка със

закона, бъдещ успех, затворена - отлагане, трудно

учение.

Ковчег. Лоши новини.

Коза. Заплаха от врагове, новини от моряк.

Кокошка. Щастие и блаженство вкъщи.

Кола. Добра съдба.

Колело. Пълно - добра съдба, спечелен успех, счупе­но - разочарование, близо до ръба на чашата - неочак­вани пари.

Колона. Издигане, успех, високомерие, безочливост.

Комета. Неочакван посетител.

Комин. Скрити рискове.

Компас. Пътуване, смяна на работата.

Кон. Галопиращ - добри новини от любовник, главата

на кон - любовна връзка.

Конник. Бързи новини.

Кораб. Успешно пътуване.

Корона. Почести, успех, сбъдване на желание, наслед­ство.

Коса за трева. Опасност.

Костенурка. Критика.

Котва. До ръба на чашата - успех в бизнеса и в лю­бовните връзки, в средата на чашата - успешно пъту­ване, на дъното - социален успех, неясна - очаквайте трудности.

Котка. Свада, измама, неискрен приятел.

Кошница. Ако е празна - парични неприятности, ако е пълна - подарък; близо до дръжката - бебе, близо до горния ръб на чашата - имущество, богатство, пълна с цветя - успех в обществото, заобиколена с точки -неочаквани пари.

Крака. Важно решение.

Криле. Послания.

Круша. Сопокойствие, финансово облекчение.

Кръг. Успех, женитба. С точка - бебе, с чертички наоколо - усилията срещат препятствия.

Кръст. Жертвоприношение, неприятност, лошо здра­ве. В правоъгълник - неприятностите са осуетени, два кръста - дълъг живот, три кръста - голямо пости­жение.

Кула. Възможност, разочарование.

Купа. Награда за усилие.

Купа сено. Мисли, преди да действаш.

Купел. Раждане.

Кутия. Отворена - любовните неприятности са отми­нали, затворена - загубеното ще бъде намерено.

Куфар. Дълго пътуване, съдбоносни решения.

Куче. Добри приятели. Ако тича - добри новини, радостни срещи, близо до дъното - приятел е в беда.

Къща. Сигурност.


л

Лампа. До дръжката - пари, до горния ръб - празнен­ство, по страните на чашата - лична загуба, на дъно­то - отложено светско събитие, две лампи - два брака.

Лебед. Постепенен напредък, спокоен живот.

Леген. Притеснения вкъщи. Ако е счупен - сериозни притеснения.

Легло. Мудност, леност.

Леопард. Новини от пътуване.

Лешояд. Загуба, кражба.

Линии. Прави и ясни - напредък, пътуване, вълнооб­разни - несигурност, разочарование, наклонени - про­вал в бизнеса.

Лисица. Лъжовен приятел.

Листо. Благоденствие, добра съдба.

Лице. Едно лице - промяна, неуспех, няколко лица -

забава.

Ловджийски рог. Необходима е усилна работа.

Лодка. Посещение от приятел, сигурен подслон.

Локомотив. Новините бързат към вас.

Лопата. Усърдната работа води до успех или избягвай­те да вземате страна.

Лопата за смет. Странни новини за приятел.

Лула. Мисли, разрешаване на проблем, запазване на

непредубеденост.

Луна. Пълна - любовна връзка, първа четвърт - нови проекти, последна четвърт - съдбата отива на зле, не­ясна - депресия, заобиколена от точки - брак по сметка.

Лъв. Влиятелни приятели.

Лъжица. Щедрост.

Лък, лък и стрела. Скандал, клюка.

Лястовица. Решителност, неочаквани пътувания.


 

м

Магаре. Бъдете търпелив и оптимист.

Маймуна. Ласкател, който създава неприятности.

Маргарита. Щастие в любовта.

Маса. Светско събитие. Заобиколена от точки - фи­нансова сбирка.

Маска. Измама, лъжа.

Мастилница. Писмо.

Медал. Награда.

Медицинска сестра. Болест.

Метла. Дребните неприятности изчезват, неискрен приятел.

Мех. Плановете ви ще срещнат пречки. Меч. Разочарования, свади.

Мечка. С лице към дръжката - неразумни решения причиняват трудности, с гръб към дръжката - пъту­ване.

Митра. Почести.

Мишка. Кражба.

Монахиня. Карантина.

Монета. Изплащане на дългове.

Мост. Възможност за успех.

Мотика. Усърдната работа ще донесе успех.

Мравка. Успех след упорит труд.

Мрежа. Капани за непредпазливите.

Муха. Дрязги вкъщи. Колкото повече са мухите,

толкова повече са дребните проблеми.

Мъж. До дръжката на чашата - посетител, ясна и добре

очертана фигура - тъмнокос посетител, неясна - свет-

локос посетител, с протегнати ръце - носи подаръци.


н

Накити. Подарък

Наковалня. Добросъвестно усилие.

Напръстник. Промени вкъщи.

Нарцис. Голямо щастие.

Насекомо. Дребните проблеми скоро ще бъдат пре­одолени.

Нож. Прекъснати отношения. Близо до дръжката -развод, на дъното - съдебни процеси, кръстосани но­жове - спорове.

Ножица. Спорове вкъщи, раздяла.

Нокти на граблива птица. Скрит враг.

Ноти. Добра съдба.


о

Обици. Неразбиране.

Облаци. Предстоят тревоги. Заобиколени от точки -

парични неприятности.

Обувка. Промяна към по-добро.

Овца. Щастлива съдба.

Огнище. Нещо, свързано с дома.

Ограда. Ограничения в дейността, дребни пречки,

бъдещ успех.

Огън. Постижения, избягвайте да реагирате твърде прибързано.

Огърлица. Цяла - обожатели, скъсана - край на връзка.

Око. Огромни трудности, внимавайте.

Октопод. Опасност.

Орел. Промяна към по-добро.

Орехотрошачка. Трудност, която отминава.

Оръдие. Новини от войник или от чиновник.

Оса. Неприятност в любовта.


п

Пакет. Изненада.

Палатка. Пътуване.

Палма. Успех, почести, щастие в любовта.

Палто. Раздяла, край на приятелство.

Паметник. Трайно щастие.

Папагал. Скандал, пътуване.

Папрат. Нелоялност, неверен любовник.

Парашут. Избягване на опасност.

Патерици. Помощ от приятел.

Патица. Задават се пари.

Паун. С разперена опашка - богатство, земя, заобико­лен с точки - живот в лукс, близо до пръстен - богата женитба.

Паяк. Решителност и постоянство, скритост, потай­ност, пари.

Пеперуда. Фриволност, непостоянство. Заобиколена от точки - прахосване на пари.

Перо. Нестабилност, непостоянство, липса на способ­ност за съсредоточаване.

Петоъгълник. Интелектуален баланс.

Пиперница. Тайна, носеща тревога.

Пирамида. Стабилен успех.

Пирон. Злоба, несправедливост, остра болка.

Писмо. Новини. Точки близо до него - новини за пари.

Пистолет. Опасност.

Плик за писмо. Добри новини.

Планина. Пречка, голяма амбиция.

Плод. Благополучие.

Плъх. Подлост.

Подкова. Късмет.

Полицай. Таен враг.

Полумесец. Пътуване.

Помпа. Щедрост.

Порта. Възможност, бъдещо щастие.

Портмоне. Печалба. Близо до дъното на чашата -

загуба.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Прасе. Материалният успех носи емоционални проб­леми.

Престилка. Нов приятел.

Прилеп. Неискрени приятели, пътуване, което ще завърши с разочарование.

Примка. Импулсивни действия могат да донесат неприятности.

Прозорец. Отворен - добър късмет чрез приятел, затворен - разочарование от приятел. Профил. Нов приятел.

Пръст. Подчертава значението на символа, към който сочи.

Пръстен. Завършеност. Близо до горния ръб -женитба, около средата на чашата - предложение, до дъното на чашата - дълъг годеж, пълен кръг - щастлив брак, непълен кръг или пръстен с кръст до него -развален годеж, два пръстена - плановете се осъщест­вяват.

Птичка. Добри новини.

Пура. Нови приятели.

Пустош, обрасла с ниски храсти. Щастлива съдба.

Пушка. Неприятности, караници.

Пчела. Успех в обществото, добри новини. Близо до дръжката на чашата - събиране на приятели, рояк пче­ли - успех пред публика.

Пчелен кошер. Благоденствие.

Пътепоказател. Привлича вниманието към символа, който сочи.

Пясъчен часовник. Трябва да се вземе решение.


 

Р

Разклонена линия. Трябва да бъдат взети решения.

Рак. Враг.

Раковина. Добри новини.

Решетка. Пазете се от човек, когото не харесвате.

Риба. Късмет във всичко, здраве, благоденствие и

щастие.

Рог. Изобилие.

Роза. Популярност.

Ръка. Приятелство.

Ръкавица. Предизвикателство.

Ръчна количка. Среща със стар приятел.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

С

Самодивски чимшир. Важно събитие през зимата.

Самолет. Неочаквано пътуване, не без риск. Може да означава разочарование. Ако не е цял - злополука.

Свещ. Помощ отвън, упорство в учението.

Свещеник. Късмет.

Сграда. Местене, ход, стъпка.

Сирена. Изкушение, предложение, което не е такова, каквото изглежда.

Скакалец. Новини от приятел, който много пътува.

Скали. Трудности.

Скелет. Загуба на пари, лошо здраве.

Скиптър. Власт, авторитет.

Слон. Мъдрост, сила, траен успех, надежден приятел.

Слънце. Щастие, успех, власт.

Слънчобран. Нов любовник.

Сова. Клюка, скандал, провал. На дъното на чашата -финансов провал, близо до дръжката на чашата -несполука вкъщи.

Спасителен пояс. Продължавайте да се надявате. Стол. Неочакван гост. Заобиколен от точки - финан­сово подобрение.

Стрела. Лоши новини.

Стрида. Ухажване, богатство.

Стълб. Приятели, които ви подкрепят.

Стълба. Издигане.

Сърп. Разочарование в любовта.

Сърце. Любов и женитба, приятел, комуто може да се разчита.


Т

Танцьор. Разочарование.

Театрален бинокъл. Скандал, загуба на приятел. Телескоп. Приключение.

Телефон. Разсеяността причинява неприятности.

Тенджера. Неприятности, тревоги.

Тирбушон. Любопитството води до неприятности.

Топка. Личност, свързана със спорта, или променлива

съдба.

Точка. Усилва значението на близкия символ. Няколко точки - пари.

Тризъбец. Успех в морето. Триножник. Успех в изкуството. Трион. Външна намеса.

Триъгълник. Нещо неочаквано. Ако сочи нагоре -носи успех; ако сочи надолу — провал.


Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

у

 

Урна. Благоденствие, щастие.

Ухо. Неочаквани новини.


Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ф

Файтон. Разочарование. Факел. Обрат към по-добро.

Фар. Предотвратена заплаха от неприятности. Успех

благодарение на...

Фея. Радост и очарование.

Флаг. Предстои опасност.

Фонтан. Бъдещ успех и щастие.

Фургон. Сватба
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

х

 

Хвърчило. Сбъдване на желанията, не рискувайте, скандал.

Хляб. Избягвайте да пилеете пари.

Храст. Нови приятели, нови възможности. Хрътка. Щастлива съдба.

Хълм. Пречки, неуспехи.


Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Ц

 

Цар. Силен съюзник.

Цвете. Сбъдване на желание.

Цигулка. Егоизъм.


Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ч

Чадър. Безпокойство, нужда от убежище. Разтворен -убежището е намерено, затворен - няма убежище. Чайник за вода. Леко заболяване. Близо до дръжката на чашата - щастие вкъщи, близо до дъното на чаша­та - несъгласие у дома.

Чайник за запарване на чай. Среща на комитет или група.

Чанта. Поставен ви е капан. Ако чантата е отворена -можете да го избегнете, ако е затворена - вие ще попаднете в капана.

Часовник. Не отлагайте, мисъл за бъдещето, възста­новяване след болест.

Чаша (стъклена). Пълнота, цялост.

Чашка за варено яйце. Опасността отминава. Червеи. Скандал.

Череши. Успешна любовна връзка.

Черква. Церемония, неочаквани пари.

Чинели. Неискрена любов.

Чиния. Караница вкъщи.

Числа. Показват време - дните, преди да се случи ня­какво събитие.

Чук. Преодоляване на пречки, безскрупулност, не­приятна работа.


Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ш

Шапка. Ново занимание, професия или промяна. Прегъната и скъсана - възможен провал, в горната част на чашата - съперник, по страните на чашата -дипломация.

Шахматни фигури. Предстоят трудности.

Шут. Забава или светско събиране. В друг смисъл -

избягвайте да се държите фриволно, бъдете сериозни.


Щ

Щик. Дребна злополука, злостна забележка.

Щраус. Пътуване
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ю

Юмрук. Спор.


я

Ябълка. Постижение в бизнеса.

Ядец. Изпълняване на желание.

Яйце. Благоденствие, успех - колкото повече яйца, толкова по-добре.

Яка. Зависимост от други за успех и щастие.

Ярем. Намирате се под чуждо господство.

Ястреб. Неочаквана опасност, ревност.

Яхта. Удоволствие.

   

Реклама

   

Реклама  

   
© ОкултБГ